Käytännön asioita paikallisesti

Vastaavan työnjohtajan valinta
Ilmanvaihto-vesi- ja viemäri suunnitelmat toimitettava kaupungille
Kiinteistön IV – työnjohtaja (talotehtaalta) ja vesi-viemäri työnjohtajat (Älvsbytalon töille talotehtaalta, omille töille oma tj.).

Talon ja talousrakennuksen rakennekuvasarjat.
Talon ja talousrakennuksen (vakioperustuksia myöden) rakennekuvat  erilaisine laskelmineen kuuluvat perustoimitukseen ja tulevat talotehtaalta. Rakennekuvat toimitettava kaupungille.

Rakennekuvat

Meille tuli kirje: Talotoimitus lähestyy

Informaatiota mm.

  • talon asennusaikataulusta, tonttiin yms. liittyvää infoa (muistutetaan myös asiakaskansion täydentävistä ohjeista)
  • tavaroiden kuljetuksesta ja elementtien nostosta
  • rakennusaikaiset yhteyshenkilöt ym.
  • talo on vakuutettu Älvsbytalon puolesta, pankkia varten voin tilata erillisen vakuutustodistuksen, joten myös vakuutusyhtiön yhteyshenkilön tiedot olivat mukana.
  • tontin sähköjen ja sähköliittymään liittyvä kyselylomake (palautettava tehtaalle)

Kirje: Perustus valmistuu

”Nyt kun  teille on myönnetty rakennuslupa sekä rahoitus ja tehdastilaus ovat kunnossa voidaan perustuksen valmistamista ryhtyä suunnittelemaan… ”

Maaperätutkimus on toimitettu  ja tähän tontillemme käy vakioperustus.

Mukana tuli myös ohjeistus taloelementtien vakioasennustavasta – rekka ajaa talon päätyyn ja elementit siirretään suoraan autosta. Meillä tonttimme on niin ahdas, että pitää huolehtia asennusaamuksi nosturi paikalle elementtien siirtoa varten. Pitääpä muistaa tilata nosturi ensimmäiseksi aamuksi.

Veden, viemärin, sähkön & telekaapeleiden asennuspisteet piirustuksessa. Ohje sekä piirustus, missä rajat kulkevat ja mihin saakka em. asiat toimittaa rakennuttaja ja mistä kohdin työ ja tarvikkeet kuuluvat talotehtaan vakiotöihin.

Ja kilpi merkiksi tontille, mihin kohtaan perustuselementtejä voidaan tontille toimittaa.

Aloituskokous
Ennen tonttitöiden aloittamista pitää järjestää aloituskokous. Aloituskokouksessa läsnä vastaava työnjohtaja, pääsuunnittelija, asiakas ja viranomainen. Aloituskokouksen pitäminen on sovittava näiden asianosaisten kanssa.  Aloituskokous pidettiin rakennusvirastossa. Käsiteltävät asiat liittyvät rakennuslupapäätökseen ja rakennuslupapiirustuksiin.

Tontilla tapahtuu:
Rakennusten sijainnin merkkaus (kaupungin mittausosasto)
Tontin raivaus (asiakas) tällä tontilla oli vain muutama paju.
Älvsbytalon tilaamat perustuselementit tarvikkeineen ovat saapuneet tontille.
Tontille toimitettu vettä ja vähän puutavaraa linjapukkien tekoa varten. Työmaasähkön hankinta sekä soraa töiden edistyessä (asiakas).
Ensimmäinen työ on tehdä tontille menevä tie sekä vesi- ja viemärilinjat (asiakas). Tiepohjan alta löytyi ylättäen poimuinen kallioharjanne joten joudumme ryhtymään räjäytystoimiin. Viemäriputki ja vesijohto on saatava asennettua riittävään syvyteen ja sopivaan kallistuskulmaan.

tien, veden ja viemärin paikata löytyi kalliota.

tien, veden ja viemärin paikata löytyi kalliota.

Talotehdas huolehtii anturoiden kaivuusta ja asennuksesta.

Talotehdas huolehtii kaivuusta ja perustusten asennuksesta.

Tontille tarvitaan putkia mm. salaojiin, vesiin, viemäreihin.

Tontille tarvitaan putkia mm. salaojiin, vesiin, viemäreihin.

Kallio menee palasiksi.

Kallio menee palasiksi räjäyttämällä.

Talon nurkka kadulle päin.

Talon nurkka kadulle päin.

Talon sijainti alkaa hahmottumaan.

Talon sijainti alkaa hahmottumaan.

palkit asennettuna

putkia ja kaivoja

Vyöryntäsuojat, salaojat, maahan sadevesijärjestelmät

Talon sokkeli valmiina ja pihan karkeatasoitus tehty. Kuvan etualalla päätyparvekkeen /-terassinperustukset.

Talli/katoksen perustukset työnalla

Tallin perustukset tulee täyttää soralla.

Pihan karkeatasoitus tehtynä. Sisääntulokuisti tulossa vasemmalle ja päätyparveke/-terassi tulossa oh-keittiöpäätyyn.