Liittymät

Vesi-, viemäri ja hulevesiliittymän tilaaminen (asiakas)
* kytkentä runkoverkkoon tilattava
* tarvikkeiden hankinta tonttiasennuksiin
* kytkentä ja vesimittarin asennus taloon

Sähköliittymän tilaaminen (asiakas)
* sähkökaapelin ja asennuksen tilaaminen

Osassa kunnista nämä sähköihin ja veteen liittyvät asiat pitää olla tehtynä jo rakennusluvan sisäänjättövaiheessa ja osassa on näitä mahdollista hoitaa vasta rakennusluvan saamisen jälkeen.  Sama maa – monta eri käytäntöä –  niin tässä kuin monessa muussakin byrokratiaan liittyvässä kohdassa.