Rakennuslupaprosessi

Toimintatavat rakennuslupaprosessissa vaihtelevat merkittävästi paikkakunnasta riippuen.

Kun tontti on valittu ja talon piirustukset tilattu tulee seuraavia vaiheita liittyen rakennusluvan hakuun:

pääsuunnittelijan valinta (asiakas)

tonttikarttojen ja kaavamääräysten hankinta (kaupungin virastosta)

talon piirustukset (talotehdas)
* pohjakuvat
* julkisivukuvat
* leikkauskuva

talon vesi, viemäri ja ilmanvaihto piirustukset (talotehdas)

energiatodistus (talotehdas)
energialaskelma (talotehdas)
tasauslaskelma (talotehdas)

alustava talon sijoittelusuunnitelma tontille (pääsuunnittelija/asiakas)

maaperätutkimus rakennuspaikalta ja pintavaaitus tontista ja lähiympäristöstä (pohjatutkija)

katukorkeusilmoitus (kaupunki)

veden ja viemärin liitoskohtalausunto (kaupungin tekninen virasto)

asemapiirroksen teko (pääsuunnittelija)

julkisivupiirrosten täydentäminen tontin maanpinnoilla; olemassa olevilla ja suunnitelluilla (pääsuunnittelija)

pintavesisuunnitelma (pääsuunnittelija)

talon värityssuunnitelma (pääsuunnittelija/asiakas)

Rakennuslupahakemuksen täyttäminen (pääsuunnittelija)

Rakennushankeilmoitus-lomakkeen täyttäminen (pääsuunnittelija)

Suunnittelijoiden pätevyysselvitys (talotehdas/pääsuunnittelija)

Naapurien kuuleminen / suostumus (asiakas)

Rakennusluvan ennakkoesittely rakennusvalvonnassa (pääsuunnittelija)

Suunnitelmien täydennys; tukimuurille aita lisättävä (pääsuunnittelija)

Luvan sisäänjättö rakennusvalvontaan (pääsuunnittelija)